česky  čs
english  en
Projekt I. - stavba letadel (2223201)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:12.07.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání Projektu I převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Koncepční návrh letecké konstrukce nebo její části, t.j. rešerše a sběr podkladů k zadanému úkolu, vytvoření systémového návrhu konstrukčního řešení, stanovení zatížení s ohledem na letecké předpisy a výběr rozhodujících případů pro dimenzování, vytvoření 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby bylo možno na něj navázat v předmětu Projekt II. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.
Osnova
Literatura
Podle zadání stanoví tutor předmětu.
Požadavky
Absolvování předmětů:
Matematika IV
Přenos hybnosti, tepla a hmoty
Pružnost a pevnost II
Aerodynamika
Stavba letadel
Pohon letadel
Projekt - letadlová technika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)