česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2223985)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:10.05.2013
Platí do: ??Rozsah:0P+6C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Návrh části letecké konstrukce, rozbor a stanovení zatížení, CAD návrh s pevnostní kontrolou a návrh technologie výroby. Příprava a provedení požadovaných laboratorních technologických a pevnostních zkoušek pod vedením vedoucího diplomové práce a konzultantů. Vypracování bakalářské práce.
Osnova
Osnova cvičení
Individuální dle zadaného tématu a doporučení vedoucího bakalářské práce.
Literatura
Podle zadání stanoví vedoucí bakalářské práce.
Požadavky
Doporučené předměty: PV předmět - Letadlová technika, P předmět - Oborový projekt (se zaměřením na letadlovou techniku).
Klíčová slova
Letecká konstrukce, CAD konstrukční systémy, pevnostní analýza, laboratorní zkoušky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)