česky  čs
english  en
Řízené mechanické systémy II. (2311054)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:02.10.2007
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vlastnosti dynamických systémů, stabilita, řiditelnost, pozorovatelnost. Prostá zpětná vazba: Bodeho diagram, geometrické místo kořenů. Stavová zpětná vazba: změna polohy pólů, Ackermannova formule. Lineární optimální řízení: LQR-formulace, Riccatiho rovnice, řešení pomocí problému vlastních čísel. Výstupní zpětná vazba: LQR-formulace, řešení pomocí stavové zpětné vazby. Estimátor stavu. Stochastické vlastnosti signálů. Kalman-Bucyho filtr. Návrh řízení pro mechanické systémy v prostředí MATLAB.(Pro oborové studium Mechatronika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)