česky  čs
english  en
Simulace mechatronických systémů (2313076)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:0+2
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Sestavování pohybových rovnic hydraulických systémů. Sestavování rovnic elektrických obvodů. Mnohopólové modelování, branový popis. Metody modelování spojených soustav, mnohopólové modelování, ko-simulace. Kompartmentové modelování. Transformace mezi popisy soustav, diferenciální rovnice - stavový popis - přenosový popis. Netradiční simulace HiL, SiL, MiL. Programy MATLAB-SIMULINK, DYNAST, DYMOLA, SIMPACK.
Osnova
Osnova cvičení
Sestavování pohybových rovnic hydraulických systémů.
Sestavování rovnic elektrických obvodů.
Mnohopólové modelování, branový popis.
Metody modelování spojených soustav, mnohopólové modelování, ko-simulace. Kompartmentové modelování.
Transformace mezi popisy soustav, diferenciální rovnice - stavový popis - přenosový popis. Netradiční simulace HiL, SiL, MiL.
Programy MATLAB-SIMULINK, DYNAST, DYMOLA, SIMPACK.
Literatura
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, MONTANEX, Ostrava 1999
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)