česky  čs
english  en
Seminář z Mechaniky III. - Repetitorium (2316049)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:26.09.2007
Platí do: ??Rozsah:0+2
Semestr:*Kredity:0
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Prohloubení látky z předmětu Mechanika III. Použití počítačů pro numerické řešení úloh.
Osnova
Osnova cvičení
Dynamika hmotného bodu a soustav bodů. Geometrie hmot. Dynamika tuhého tělesa. Vyvažování rotujících těles. Dynamické poměry při dvou současných pohybech. Dynamika soustav těles. Princip virtuálních prací a výkonů. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Metoda redukce. Volné a vynucené kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Úvod do nelineárního kmitání. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu. Elementární Newtonova teorie rázu. Teorie setrvačníků.
Literatura
viz Mechanika III.A
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)