Bakalářská práce (2353985)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:06.02.2013
Platí do: ??Rozsah:6C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na zpracování závěrečné práce v rozsahu zadaného tématu bakalářské práce. Student je seznámen s obecnými zásadami tvorby závěrečné práce a při pravidelných každotýdenních konzultacích se svým vedoucím práce postupuje v odborném řešení zadaného problému a zároveň pracuje na vlastním textu závěrečné práce. V průběhu řešení absolvuje student miniobhajoby, na kterých prezentuje rozpracovaný stav své práce.
Osnova
Literatura
Literatura zadaná vedoucím práce a posléze v oficiálním zadání závěrečné práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 19:03 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)