Ventilation (E161086)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:23.09.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
Main knowledge for design, control and evaluation of ventilation and air conditioning systems. Design according to demands for treatment of thermal and humidity state and quality of air in residential and technological rooms.
Osnova
Thermal comfort and contaminants balance in ventilated and air conditioned rooms.Air flow in rooms, supply and exhaust outlets. Air ducts, fan and piping network. Treatment of moist air in air conditioning. Heat recovery systems. Thermal load of air conditioned rooms.Dimensioning of total forced ventilation for winter and summer. Dimenzioning of all-air conditioning system.
Osnova cvičení
Practice: Thermal comfort of persons, balance of contaminants in indoor environment. Design of supply and exhaust outlets. Air network (ducts). Treatment of air in air conditioning equipments. Thermal and humidity load of rooms. Calculation of equipment for total forced ventilation. Calculation of all-air conditioning equipment.
Literatura
DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V.: Vzduchotechnika.Praha: Evropský sociální fond, 2009.
DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V.: Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika. Praha: Evropský sociální fond, 2009.
NOVÝ,R.a kol.: Technika prostředí. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006.ISBN 80-01-03492-5.
CHYSKÝ,J.;HEMZAL,K. a kol.: Větrání a klimatizace.Technický průvodce. Brno: BOLIT B-Press, 1993.490 s.ISBN 80-901574-0-8.
SZÉKYOVÁ,M;FERSTL,K;NOVÝ,R.:Větrání a klimatizace. Bratislava:JAGA GROUP, s.r.o., 2006. ISBN 80-8076-037-3.
- ASHRAE Handbook.Fundamentals.Atlanta: ASHRAE, Inc.,2005. ISBN 1-931862-71-0.
Požadavky
Following requirements are demanded: Thermal comfort and contaminants balance in ventilated and air conditioned rooms.Air flow in rooms, supply and exhaust outlets. Air ducts, fan and piping network. Treatment of moist air in air conditioning. Heat recovery systems. Thermal load of air conditioned rooms.Dimensioning of total forced ventilation for winter and summer. Dimenzioning of all-air conditioning system.
Klíčová slova
Ventilation, air-conditioning, moist air, thermal load, air flow, system of forced total ventilation, all-air conditioning system.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 13.7.2024, 2:29 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)