česky  čs
english  en
Termomechanika - seminář (R126036)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:TMSSchválen:12.06.2018
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je procvičit základními pojmy a zákony v oblasti termomechaniky. Předmět je zaměřen především na získání základních dovedností a schopnost řešení praktických úloh. Rozčlenění výuky je shodné s předmětem Termomechanika.
Předmět je určen pro 2.zápis.
Osnova
1. Základní pojmy a definice. Termodynamická soustava a její vlastnosti. Stavové veličiny. Teplo a práce.
2. Postuláty fenomenologické termodynamiky. První, druhá a třetí hlavní věta termodynamiky pro otevřené a uzavřené soustavy. Tepelné kapacity a Mayerův vztah.
3. Stavová změna a oběh, Carnotův oběh. Základní vratné a nevratné stavové změny.
4. Modely plynů a stavové rovnice, ideální plyn, plyn Van der Waalsův, plyn polodokonalý.
Stavové změny ideálního plynu.
5. Nevratné změny ideálního plynu. Směs ideálních plynů. Řešení základních stavových změn v polodokonalém plynu.
6. Vodní pára. Znázornění v h - s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.
7. Oběhy tepelných motorů a strojů - kompresor, pístový motor, parní a plynová turbína.
Oběhy chladicích strojů s plyny a parami.
8. Vlhký vzduch. Základní veličiny a jejich měření, vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. Řešení dějů v h - x diagramu.
9. Základy chemické termodynamiky. Termodynamika chemických reakcí.
10. Základy sdílení tepla. Mechanismy sdílení tepla. Vedení tepla v tuhých látkách - 1D případy.
11. Sdílení tepla prouděním, přestup tepla. Řešení přestupu tepla s využitím teorie podobnosti.
12. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením.
13. Základy řešení tepelných výměníků.
Literatura
Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004
Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004
Nožička, J., Termomechanika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
Nožička, J., Adamec, J., Váradiová, B..: Termomechanika, Sbírka příkladů, ČVUT Praha 1999
ŠAFAŘÍK, P.: Základy termodynamiky vlhkého vzduchu. Vydavatelství ČVUT, Praha
Jílek, M., Randa Z.: Termomechanika - sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, 2004
Klíčová slova
termomechanika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)