česky  čs
english  en
Nanobiomechanika - mechanika biomembrán (W11G003)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Složení biomembrán, samouspořádání biomembrán, zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu, Helfrichova deformační energie biomembrán, uzavřené membránové struktury, axisymetrická analýza funkce tvaru, vlastní křivost membrány, fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze, mebránové komplexy
Osnova
1. Složení biomembrán,
2. samouspořádání biomembrán,
3. zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu,
4. Helfrichova deformační energie biomembrán,
5. uzavřené membránové struktury, 6. axisymetrická analýza funkce tvaru,
7. vlastní křivost membrány,
8. fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze,
9. mebránové komplexy
Osnova cvičení
1. Složení biomembrán,
2. samouspořádání biomembrán,
3. zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu,
4. Helfrichova deformační energie biomembrán,
5. uzavřené membránové struktury, 6. axisymetrická analýza funkce tvaru,
7. vlastní křivost membrány,
8. fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze,
9. mebránové komplexy
Literatura
Daniel, M, Mares, T. (2007) Biomechanics of Biomembranes, skripta, CVUT, Praha
Požadavky
1. Složení biomembrán,
2. samouspořádání biomembrán,
3. zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu,
4. Helfrichova deformační energie biomembrán,
5. uzavřené membránové struktury, 6. axisymetrická analýza funkce tvaru,
7. vlastní křivost membrány,
8. fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze,
9. mebránové komplexy
Klíčová slova
biomembrány,samouspořádání biomembrán, Helfrichova deformační energie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)