česky  čs
english  en
Šíření akustických vln v pevných látkách (W11G004)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Šíření akustických vln, objemové vlny podélné a příčné,šíření vln a anizotropním prostředí, povrchové vlny,vlnovody. Úvod do zpracování signálu, digitalizace a kvantifikace signálů, stabilita a kauzalita, Fourierova transformace, impulsní odezva systému, frekvenční reprezentace signálů. Akustická emise, jakožto pasivní ultrazvuková metoda, parametry akustické emise, lokalizace zdroje, silová representace akustického zdroje, modální akustická emise, aplikace AE u tenkostěnných konstrukcí. Ultrazvukové metody, aplikace pro defektoskopii (NDT), skenovací metody, akustická mikroskopie, praktické. Určování vlastností materiálů, elastických konstant krystalů z měření rychlosti šíření akustických vln, souvislost struktury materiálů s útlumem, frekvenční závislost útlumu a materiálová disperze. Bezkontaktní metody, laserem buzený ultrazvuk a detekce akustické vlny laserovou interferometrií (laser ultrasound), ultrazvuk se vzduchovou akustickou vazbou. Resonanční ultrazvuková spektroskopie, měření elastických vlastností, hodnocení útlumu, defektoskopie.
Osnova
Šíření akustických vln
Úvod do zpracování signálu
Akustická emise
Základní experimentální ultrazvukové metody
Určování vlastností materiálů
Bezkontaktní metody
Resonanční ultrazvuková spektroskopie
Osnova cvičení
Úvod do teorie šíření akustických vln v pevných látkách
Literatura
B. A. Auld. Acoustic fields and waves in solids, Vol. 1. John Wiley and Sons, New York, 1973.

D. S. Chandrasekharaiah and L. Debnath. Continuum Mechanics. Academic Press, Boston, 1994.

D. Royer and E. Dieulesaint. Elastic Waves in Solids I. Springer-Verlag, Berlin, 1996.
Požadavky
Základní znalosti mechaniky kontinua, konkrétně:

Fyzikální příčiny elastických i plastických deformací,
Model kontinua,
Tenzory napětí a deformace,
Indexový zápis,
Deviátorový rozklad
Hookeův zákon,
Konstitutivní vztahy.
Klíčová slova
Ultrazvukové metody, Akustické vlny, Elasticita
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)