česky  čs
english  en
Korozivzdorné a žárupevné materiály (2321066)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:18.04.2008
Platí do: ??Rozsah:3+1
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Podstata a mechanismy koroze, druhy korozního napadení. Žárovzdorné materiály, oceli s odolností proti atmosférické korozi. Martenzitické, feritické, austenitické a duplexní antikorozní oceli, slitiny niklu a kobaltu, jejich vývoj a užití. Nekovové korozivzdorné materiály, zkoušky korozní odolnosti. Podstata a mechanismy žárupevnosti, charakteristiky žáropevných materiálů. Lopatkové a rotorové materiály parních turbin. Oceli na součásti turbogenerátoru. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody. Materiály na součásti vodních turbin. Oceli na vybrané komponenty jaderných elektráren - kovová a keramická paliva, konstrukční materiály pro práci v aktivní zóně reaktoru, tlaková nádoba. Primární potrubí, parogenerátory, cirkulační čerpadla, sekundární potrubí, kontejnery vyhořeného paliva. Kovové a nekovové materiály větrných elektráren.
Osnova
1. Podstata a mechanismy koroze, koroze v nevodivých prostředích
2. Žárovzdorné materiály
3. Koroze v elektricky vodivých prostředích, polarizační křivky, druhy korozního napadení
4. Atmosférická koroze, oceli s odolností proti atmosférické korozi
5. Chromové martenzitické a supermartenzitické oceli, feritické a superferitické oceli,
6. austenitické a superaustenitické oceli
7. Duplexní korozivzdorné oceli, martenziticko-austenitické a SAF, nové druhy korozivzdorných ocelí
8. Slitiny niklu, kobaltu a Ti, jejich užití, nekovové korozivzdorné materiály
9. Zkoušky korozní odolnosti
10. Vlastnosti materiálů používaných v energetice. Žárupevnost, žáruvzdornost, křehký lom, korozní a radiační odolnost, opotřebení.
11. Lopatkové a rotorové materiály parních turbin. Oceli na součásti turbogenerátoru. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody.
12. Materiály na součásti vodních turbin.
13. Materiály na vybrané komponenty jaderných elektráren -palivové články, tlaková nádoba, primární potrubí, parogenerátory, cirkulační čerpadla, sekundární potrubí, kontejnery vyhořeného paliva.
14. Kovové a nekovové materiály větrných elektráren.
Osnova cvičení
1. Kinetika oxidace niklu
2. Žárovzdorná odolnost feritických a austenitických ocelí
3. Korozní charakteristiky polarizační křivky
4. Kinetiky atmosférické koroze, stanovení životnosti
5. Výpočet mechanicko-korozní pevnosti
6. Použitelnost Schafflerova diagramu
7. Analýza fázového složení svarů austenitických ocelí
8. Strausův a Huyův test korozivzdornosti
9. Životnost žáropevných materiálů, LM parametr
10. Šíření únavových trhlin v lopatkových materiálech
11. Použitelnost kotlových ocelí dle výše teploty, jejich strukturální skladba
12. Formy opotřebení vodních turbín
13. Výpočet kritického defektu v tlakové nádobě a primárním potrubí JE
14. Závěrečný test
Literatura
[1] ČÍHAL,V. : Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia Praha , 1999
[2] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[3] MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
[4] KOUTSKÝ, J. Slitinové oceli pro energetické strojírenství, SNTL 1981
[5] BRUMOVSKY, M. Materials used for the design and contruction of WWER comonents, INR 2006
Požadavky
Účast na cvičení 90 %,
Kladný výsledek závěrečného testu ( více jak 50 % úspěšnost)
Vypracování min.10 protokolů z cvičení
Klíčová slova
Koroze v plynech, oxidační, redukční prostředí, žárovzdorné materiály, oceli s odolností proti atmosférické korozi, typy korozivzdorných ocelí, martenzitické, feritické, austenitické, duplexní antikorozní oceli, slitiny niklu, kobaltu, Ti, koroze plastů, kompozitů a silikátů, zkoušky korozní odolnosti, žáropevné charakteristiky, lopatkové materiály, kotlové trubky, palivové články, tlaková nádoba, primární okruh, vodní a větrné elektrárny.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)