česky  čs
english  en
Letecké materiály (2321076)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:LMSchválen:17.06.2013
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Charakteristiky základních vlastností leteckých materiálů. Specifické požadavky na materiály pro aplikace v leteckém průmyslu. Optimální volba materiálu pro letecké konstrukce při respektování požadavků hmotnosti, životnosti a bezpečného provozování.
Skupiny materiálů používaných ve stavbě dílců draků a motorů. Slitiny hliníku, technicky čistý titan a jeho slitiny, slitiny hořčíku, superslitiny na bázi niklu a kobaltu, vysokopevné oceli. Konstrukční plasty, konstrukční keramika, vláknové a částicové kompozity.
Osnova
1. Hlavní skupiny materiálů pro aplikace v leteckém průmyslu,charakteristiky základních
vlastností leteckých materiálů. Označování materiálů dle EN
2. Návrh materiálu pro dané užitné vlastnosti výrobku z hlediska funkčního, technologického, ekonomického a ekologického
3. Slitiny lehkých kovů pro stavbu letadel ?slitiny hliníku, titanu, hořčíku
4. Kovové materiály pro stavbu leteckých motorů-žáropevné materiály a slitiny
5. Perspektivní nízkolegované oceli, oceli vysokopevné
6. Termoplasty v leteckém průmyslu
7. Sendvičové konstrukce s voštinovým jádrem,s pěnovou výplní
8. Moderní vyztužené plasty, lamináty a kompozity
9. Využití skelných laminátů,materiály typu prepreg
10. Kompozitní materiály s uhlíkovou výztuží
11. Navrhování a optimalizace konstrukcí z kompozitu
Osnova cvičení
Volba materiálu pro zadanou součást a výkonové parametry při respektování funkčního, technologického, ekonomického a ekologického hlediska.
Hodnocení materiálu s ohledem na provozní spolehlivost a bezpečnost - aplikace lomové mechaniky.
Návrh vhodného materiálu pro různé aplikace v leteckém průmyslu.
Stanovení materiálových charakteristik vybraných plastů a kompozitů s polymerní matricí.
Literatura
[1] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003
Požadavky
Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena.
Klíčová slova
Materiálové charakteristiky, slitiny lehkých kovů, žáropevné materiály, kompozitní materiály,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)