česky  čs
english  en
Projekt III (2322116)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:PRO3Schválen:25.10.2018
Platí do: ??Rozsah:0+5
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na řešení zadaného problému z oboru materiálového inženýrství
Osnova
1.Zadání problematiky.
2.Vyhledání a prostudování literatury týkající se zadání.
3.Navržení postupu řešení.
4.Experimenty vedoucí k objasnění problému.
5.Vypracování zprávy a prezentace.
Osnova cvičení
Literatura
Dle dané problematiky. Její vyhledání je součástí zadání.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)