česky  čs
english  en
Projekt I. (2213111)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Získání základních praktických dovedností při práci ve vyspělých CAD/CAE/CAM systémech. Prohloubení znalostí v základních úlohách kinetostatiky a dynamiky a jejich aplikace v samostatné úloze. Obecné zásady konstrukce motorů a vozidel.
Osnova
Osnova cvičení
Základy práce s CAD/CAE/CAM systémem Pro/Engineer nebo Catia V5 (úvod do objemového modelování součástí, tvorba sestav a výkresů, využití modulů pro inženýrské výpočty).
Obyčejné diferenciální rovnice a metody jejich řešení
Kinetostatika jednoduchých mechanismů
Metody frekvenční analýzy signálu
Obecné konstrukční zásady a kriteria podobnosti
Úvod do řešení konstrukčních úloh
Těsnění a tribologie
Literatura
http://www.fs.cvut.cz/cz/U220/projekt2/index.html
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2212111 .
Klíčová slova
CAD; CAE; frekvenční analýza, kinetostatika a dynamika mechanismů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)